Kontakt

Adresse
Advokat Dorthe Lauritzen
Kildebakken 1
2860 Søborg

Telefon
22 89 86 68

E-mail
advokat@dorthelauritzen.dk

CVR
34 51 60 30

Bank oplysninger
Arbejdernes Landsbank
Registreringsnummer: 5326
Kontonummer: 0358 396

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Send besked ved at udfylde kontaktformularen
Udfyld her hvis du vil kontakte mig. Så får jeg den på e-mail:

Advokat Dorthe Lauritzen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Dorthe Lautritzen, kan klienten klage over salærets størrelse/og eller utilfredshed med advokatens adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokat Dorthe Lauritzen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Jeg har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves og den er tegnet hos Codan, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.